Ceník služeb

1100 Kč

jeden rybář (jedno místo) na den (3 pruty)

7000 Kč

jeden rybář na 7 po sobě následujících dní (3 pruty)

1500 Kč

chata na den (na místě č. 2)

2 rybáři

maximálně na jedno místo

Záloha se platí do 5 dnů od zadání objednávky ve výši 100% z celkové ceny
Možnosti rybářských povolenek NE - ST, ST - NE, NE - NE, ST - ST