Rybařský Řád

Jedná se o revír, který je svou obsádkou perfektně zarybněn, ale obezřetnost místních ryb je zároveň na velmi dobré úrovni.

Pokud se chystáte vydat na Grunty, je potřeba znalost, zkušenost a také vytrvalost. Pokud máte rádi výzvu, revír Grunty je tou pravou volbou!

Vstupem do areálu Grunty se každá osoba dobrovolně podrobuje ustanovení tohoto řádu.

Jedno lovné místo = jeden až dva rybáři = jedno místo ke stanování.

Lovící rybář po skončení pobytu odevzdává zapůjčené doplňky i formulář povolenky.

Pozdější příjezd na stanoviště a pozdější zahájení lovu nemá vliv na slevu z ceny povolenky.

Chytat a manipulovat s pruty může pouze osoba, která si řádně zakoupila povolenku. Povolenka není přenosná na druhou osobu.

V revíru se chytá metodou chyť a pusť, povoleny jsou nejvýše 3 pruty. Zakrmování, zavážení a zdolávání úlovku pomocí lodě je povoleno.

Lov dravců je přísně zakázán, výjimkou je pouze odlov sumce po dohodě se správcem revíru.

Je zakázáno používat pletené šnůry. Minimální průměr vlasce je 0,30 mm a více, na konci šokový vlasec nejméně o průměru 0,50 mm s minimální délkou 10 m kvůli vázkám ve vodě.

!!! Vyza velká – ulovená vyza velká nesmí být vytažena na břeh. Vyháčkování ryby musí proběhnout ve vodě a manipulace s rybou musí být také jen ve vodě.

!!! Je přísně zakázáno používání pevných montáží. Montáž musí být průběžná. Tak, aby po případném utržení ryby olovo samovolně sjelo ze šokového vlasce a ryba ho netahala za sebou.

Při zacházení s úlovky se vyžaduje maximální opatrnost. Pokud rybář nebude chtít rybu zdokumentovat, ihned rybu pustí opatrně do vody. Kvůli ochraně ryb v rybníku a přenosu nemocí z jiných vod jsou na každém místě k dispozici podložky pod ryby, vážící saky, vážící trojnožky, kbelíky na polévaní ryb a podběráky, které musíte vždy používat! (tuto výbavu obdržíte hned při příjezdu a je součástí ceny povolenky k lovu).

S rybami nad 25 kg se musí manipulovat a fotit pouze ve vodě!!!

Každé lovné místo má vyznačený sektor – cedule na protějším břehu.

Správce s provozovatelem mají právo kontroly způsobu lovu a krmení. Dále mají právo na kontrolu udic vytažených z vody.

Jakékoli uchovávání veškerých ryb ve vezírcích, sacích atd. je přísně zakázáno!!!

V areálu není povoleno rozdělávání ohňů. Grily na dřevěné uhlí jsou povoleny a jsou součástí každého místa.

Na všech lovných místech platí zásada čistého prostředí. Odpadky a nedopalky vhazujte do košů, které jsou na každém lovném místě. V případě potřeby jsou na rybníku chemické WC toalety (TOI TOI).

Na místě číslo 2. je v chatě možnost sprchy.

Lovné místo se po skončení lovu musí nacházet ve stejném stavu jako při příchodu.

Je možnost zapůjčení lodičky na molu u správce, kde se po skončení rybolovu také vrací.

Přísný zákaz prořezávání stromů a keřů.

Zákaz volného pobíhání psů.

Povoleno používaní pouze tyčových bójek. Jiné bójky jako H-bójky či jiné polystyrenové bójky jsou přísně zakázány.

Bivakování je povoleno s podmínkou ponechání volného prostoru pro průjezd ostatních vozidel.

Každý návštěvník areálu zodpovídá za své vlastní věci. Ty je povinen zabezpečit tak, aby nemohlo dojít k jejich zcizení či poškození, a to včetně předmětů odložených v zaparkovaných vozidlech.

Rybáři s povolenkou k rybolovu si smí zavézt své věci na lovné místo a poté vozidlo odstavit na parkoviště. V době 20-7 hod je příjezd uzavřen a je zakázáno opustit rybník bez vědomí správce.

Vozidla rybářů i návštěvníků zůstávají na parkovišti. Návštěvy mají zakázáno zajíždět až na lovná místa. Při příjezdu odstaví vozidlo na parkovišti a nahlásí se u správce.

Každý rybář a případný doprovod se zavazuje dodržovat klid, zejména v nočních hodinách (je nutno se vzájemně respektovat a vždy brát ohled na okolní rybařící na jiných místech)!

V případě jakéhokoli porušení pravidel výše popsanými způsoby či nevhodného chování a nešetrného zacházení s rybami, bude návštěvník vykázán z areálu bez jakékoli náhrady a se zákazem každého budoucího lovu na této lokalitě.

Rybář, který poruší pravidla zvláště hrubým způsobem nebo ukončí z jakýchkoli důvodů předčasně rybolov sám, nemá nárok na vrácení peněz!!!

Rybáře, kteří jsou buď objednáni a nezaplatí zálohu, anebo se nedostaví bez udání důvodu, již příště neobjednáme!! Díky takovýmto jedincům si nemohou pak zarybařit jiní zájemci a zbytečně zůstane prázdné chytací místo!

Provozovatel nenese odpovědnost za škody na zdraví návštěvníků areálu, kteří si je způsobili vlastní neopatrností, přeceněním svých schopností, fyzických možností či porušením tohoto řádu. Provozovatel ze stejných důvodů neodpovídá ani za případnou smrt návštěvníka areálu.

Respektujte, prosím, vyhrazený čas na úklid místa naším správcem, který bude probíhat mezi 12-14 hod.

Záleží nám na tom, abychom Vám lovné místo předali po předchozím rybáři čisté.

Děkujeme za pochopení!