Rybařský Řád

Vstupem do areálu Grunty se každá osoba dobrovolně podrobuje ustanovení tohoto řádu.

Povolenku k rybolovu lze zakoupit při vstupu do areálu u správců jezera. Jedno lovící místo = jeden rybář = jedno místo ke stanování (tzn., že bivak nesmí zasahovat do vedlejšího lovícího místa). Lovící rybář po skončení pobytu odevzdává zapůjčené doplňky i formulář povolenky. (K rybolovu na Gruntech není potřeba mít rybářský lístek.)

Pozdější příjezd na stanoviště a pozdější zahájení lovu nemá vliv na slevu z ceny povolenky.

Chytat a manipulovat s pruty může pouze osoba, která si řádně zakoupila povolenku. Povolenka není přenosná na druhou osobu.

Osvětlení ( Každý rybář musí být v noci osvětlen neagresivním světlem , jako baterie, svíčka, svítilna apod. )

V revíru se chytá metodou chyť a pusť.

Chytá se na tři pruty.

Vnazení, zavážení a zdolávání úlovku pomocí lodě je povoleno. Přímý lov z lodě - vláčení, lov sumce vábničkou za následného spouštění návnady či lov muškou se zakazuje!!!

Je zakázáno používat pletené kmenové nebo odhozové šňůry. Zakazuje se používat pletená šňůra v celé délce návinu (od navijáku k montáži) a zároveň se doporučuje odhozový vlasec nebo monofil

!!! Vyza velká - ulovená vyza velká nesmí být vytažena na břeh. Vyháčkování ryby musí proběhnout ve vodě a manipulace s rybou musí být také jen ve vodě. !!!

!!! Zakazuje se používání pevných montáží, tzv. helikopter. Montáže při lovu na položenou musí mít charakteristiku průběžné - únikové montáže.

Při zacházení s úlovky se vyžaduje maximální opatrnost, menší úlovky se musí vyháčkovat přímo ve vodě, větší za pomoci podběráků s jemnou sítí, vždy na mokré vypěněné podložce, udržovat mokré tělo ryby poléváním. Povinností rybáře je ošetřit poranění úlovku desinfekcí (klinik) a nejpozději do 5 minut ji co nejšetrněji vrátit vodě. Jesetera nutno při pouštění déle podržet ve vodě! (rozplavat)


Při zavážení návnad a nástrah je lovící povinen dodržovat v rozmístění udic přiměřený úhel, aby neobtěžoval lovící na sousedních lovných místech.

Správce a provozovatel mají právo kontroly způsobu lovu, krmení a zakoupených povolenek na stanovišti. Dále mají právo pro kontrolu si nechat vytáhnout udice z vody.

na rybníku Grunty je rybář bezpodmínečně povinen používat:
- velkou plněnou podložku
- minimální síla vlasce je 30
- podběrák s rameny minimálně 80 cm z jemné síťoviny
- desinfekci k ošetření ryb (klinik)
- udržovat pořádek

Jakékoli uchovávání ve vezírcích, sacích atd. je přísně zakázáno!!!

V areálu není povoleno rozdělávání ohňů. Grily na dřevěné uhlí jsou povoleny.

Na všech lovných místech platí zásada čistého prostředí, odpadky a nedopalky patří do sběrných nádob. V případě potřeby jsou na rybníku chemiské WC toalety TOI TOI + sprcha. Po opuštění lovících míst se musí nacházet toto lovné místo ve stavu, v jakém bylo při jejich příchodu.

V případě zapůjčení lodičky je vratná kauce 500 Kč, lodičku si vyzvednete u správce rybníku a poté ji opět u správce budete vracet. Pokud bude loďka ve stavu v jakém jste ji přebírali, bude Vám kauce vrácena. V opačném případě ( poškození, proděravění, chybějící pádla apod. ), nebude kauce vrácena.

Přísný zákaz prořezávání stromů a keřů.

Používání rybářských bójek je povoleno dle pokynů správce areálu. Povoleny jsou tyčové bóje. H bójky či podobná zařízení nejsou tolerována.

Stanování a bivakování je povoleno s podmínkou ponechání volného prostoru pro průjezd ostatních vozidel.

Provozovatel nenese zodpovědnost za škody na zdraví návštěvníků areálu, které si způsobili vlastní neopatrností, přeceněním svých schopností, fyzických možností, či porušením tohoto řádu. Provozovatel ze stejných důvodů neodpovídá ani za případnou smrt návštěvníka areálu.

Každý návštěvník areálu zodpovídá za své vlastní věci. Ty je povinen zabezpečit tak, aby nemohlo dojít k jejich zcizení, či poškození, včetně předmětů uložených, či odložených v zaparkovaných vozidlech.

Každý rybář se zavazuje opustit revír nejpozději do sjednané doby konce rybolovu, jinak je nutno zakoupit další povolenky k rybolovu, pokud je místo nadále volné.

Vozidla rybářů i návštěvníků zůstávají na parkovišti. Návštěvy mají zakázáno zajíždět až na lovná místa, při příjezdu odstaví vozidlo na parkovišti a nahlásí se u správce rybníka. Pouze rybáři s platnou povolenkou si smí zavést své věci na chytací místo a poté vozidlo odstaví na parkoviště. Od 20:00 - do 7:00 hod je příjezd uzavřen a je zakázáno opustit rybník bez vědomí správce.

Každý rybář a případný doprovod se zavazují dodržovat klid, zejména v nočních hodinách ( je nutno vzájemně respektovat a vždy brát ohled na okolní rybařící na jiných místech)! Noční klid je od 22:00 do 06:00 hod.

Zákaz volného pobíhání psů a vstupu se zbraněmi.

Při jakémkoli porušení pravidel výše popsanými způsoby či nevhodnému chování a nešetrnému zacházení s rybami, bude návštěvník vykázán z areálu bez jakékoli náhrady se zákazem každého budoucího lovu a této lokalitě.

Rybář, který poruší hrubě pravidla rybolovu nebo ukončí z jakýchkoliv důvodů předčasně rybolov sám, nemá nárok na vrácení peněz !!!

Rybáře, kteří jsou objednáni a nezaplatí zálohu nebo se neomluví a nepřijedou, již zásadně příště neobjednáváme!! Díky takovýmto jedincům si nemohou pak zarybařit jiní zájemci a zbytečně zůstane prázdné chytací místo!